Vedení organizace

Ředitel organizace: Mgr. Tomáš Cipra, DiS., tomas.cipra@centrumpribram.cz
Vedoucí ekonomického úseku: Ing. Lucie Bambasová, lucie.bambasova@centrumpribram.cz
Metodik a DPO: Bc. Jana Klímová, jana.klimova@centrumpribram.cz
Vedoucí oddělení provozu: Bohuslav Kazda, bohuslav.kazda@centrumpribram.cz

Informace

Adresa: Brodská 100, 261 01, Příbram VIII
Odpovědný pracovník: Eva Švadlenová, asistentka ředitele, administrativní pracovnice eva.svadlenova@centrumpribram.cz
Tel.: 770 102 313
Tel.: 318 629 057
E-mail: info@centrumpribram.cz

Pečovatelská služba

Vedoucí střediska:
Bc. et Bc. Kateřina Brožíková, DiS., katerina.brozikova@centrumpribram.cz
Adresa: Brodská 100, 261 01 Příbram VIII
Tel.: 777 758 395, 326 551 738
E-mail: pecovatelskasluzba@centrumpribram.cz

Domov seniorů

Vedoucí střediska:
Mgr. Lenka Procházková, lenka.prochazkova@centrumpribram.cz
Sociální pracovník:
Mgr. Lucie Křížová, lucie.krizova@centrumpribram.cz
Vedoucí provozu a stravování:
Olga Brabcová, olga.brabcova@centrumpribram.cz
Adresa: K Dolu Marie 154, 261 01 Příbram VI
Úřední hodiny pro zájemce a žadatele o službu: středa 13:00 – 15:00 hod
Tel.: 318 660 288
E-mail: domovsenioru@centrumpribram.cz

Azylový dům

Pověřena vedením:
Bc. Zuzana Pavlíčková, DiS., zuzana.pavlickova@centrumpribram.cz
Adresa: Na Vyhlídce 268, 261 01 Příbram IV
Tel.: 318 634 588
E-mail: azylovydum@centrumpribram.cz

Sociální poradna

Vedoucí střediska:
Mgr. Jana Benová, jana.benova@centrumpribram.cz
Adresa: Náměstí T.G.M. 1, Příbram I, Budova bývalého soudu – přízemí vpravo
Tel.: 318 498 281, 778 751 174
E-mail: poradna@centrumpribram.cz

Koordinátor pro oblast školství:
Jaroslav Patera, DiS.
Adresa: Husova 257, Příbram VI – Březové Hory, 261 01
Tel: 778 531 244
E-mail: jaroslav.patera@centrumpribram.cz

Středisko terénních služeb

Vedoucí střediska:
Bc. Miroslava Němcová, DiS., miroslava.nemcova@centrumpribram.cz
Adresa: ČS. armády 5, Příbram IV, 261 01
E-mail: sts@centrumpribram.cz
Tel.: 778 751 173

Dětské skupiny a rehabilitační stacionář

Vedoucí střediska:
Mgr. Jitka Šnypsová, MBA, jitka.snypsova@centrumpribram.cz
Adresa: Bratří Čapků 277, 261 01 Příbram VII
Tel.: 318 626 114
E-mail: detskeskupiny@centrumpribram.cz

Nízkoprahové denní centrum a Noclehárna pro osoby bez přístřeší

Vedoucí střediska:
Bc. Michaela Nesvačilová, DiS., michaela.nesvacilova@centrumpribram.cz
Adresa: Čs. Armády 407, Příbram IV, 261 01
Tel.: 326 551 711
E-mail: nizkoprahovecentrum@centrumpribram.cz

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba

Pověřená vedoucí střediska, metodik a DPO:
Bc. Jana Klímová, tel. 777 058 397
Odborný zástupce služby: MUDr. Barbora Daňhová, MHA
Adresa: Oblastní nemocnice Příbram, Podbrdská 269, 261 95, Příbram V
(Areál II. – suterén budovy H)
Tel.: 773 775 889
E-mail: protialkoholnistanice@centrumpribram.cz

Kontaktní formulář