Vedení organizace

Ředitelka: Mgr. Barbora Vacková, barbora.vackova@centrumpribram.cz
Vedoucí ekonomického úseku: Ing. Lucie Bambasová, lucie.bambasova@centrumpribram.cz
Metodik: Bc. Jana Klímová, jana.klimova@centrumpribram.cz
Vedoucí oddělení provozu: Bohuslav Kazda, bohuslav.kazda@centrumpribram.cz
Vedoucí úseků a kvality služeb: Mgr. Renata Malichová,MSc., renata.malichova@centrumpribram.cz

Informace

Adresa: Brodská 100, 261 01, Příbram VIII
Odpovědný pracovník: Marta Králová, asistentka ředitelky, administrativní pracovnice, marta.kralova@centrumpribram.cz

Tel.: 770 102 313
Tel.: 318 629 057
E-mail: info@centrumpribram.cz

Pečovatelská služba

Vedoucí střediska:
Bc. et Bc. Kateřina Brožíková, DiS., katerina.brozikova@centrumpribram.cz
Sociální pracovník:
Mgr. Sekaninová Andrea, DiS.,  andrea.sekaninova@centrumpribram.cz
Adresa: Brodská 100, 261 01 Příbram VIII
Tel.: 777 758 395
E-mail: pecovatelskasluzba@centrumpribram.cz

Domov seniorů

Vedoucí střediska:
Mgr. Lenka Procházková, lenka.prochazkova@centrumpribram.cz
Sociální pracovník:
Kateřina Blažková, DiS., katerina.blazkova@centrumpribram.cz
Vedoucí provozu a stravování:
Olga Brabcová, olga.brabcova@centrumpribram.cz
Adresa: K Dolu Marie 154, 261 01 Příbram VI
Úřední hodiny pro zájemce a žadatele o službu: středa 13:00 – 15:00 hod
Tel.: 318 660 288
E-mail: domovsenioru@centrumpribram.cz

Azylový dům

Vedoucí střediska:
Mgr. Puškár Šimon, simon.puskar@centrumpribram.cz
Adresa: Na Vyhlídce 268, 261 01 Příbram IV
Tel.: 318 634 588
E-mail: azylovydum@centrumpribram.cz

Sociální poradna

Vedoucí střediska:
Mgr. Jana Benová, jana.benova@centrumpribram.cz
Adresa: Náměstí T.G.M. 1, Příbram I, Budova bývalého soudu – přízemí vpravo
Tel.: 318 498 281, 778 751 174
E-mail: poradna@centrumpribram.cz

Středisko terénních služeb

Vedoucí střediska:
Mgr. Miroslava Němcová, DiS., miroslava.nemcova@centrumpribram.cz
Adresa: Čs. armády 5, Příbram IV, 261 01
E-mail: sts@centrumpribram.cz
Tel.: 778 751 173

Sociální pracovník a koordinátor: 
Jaroslav Patera, DiS.
Adresa: Čs. armády 5, Příbram VI, 261 01
Tel: 778 531 244
E-mail: jaroslav.patera@centrumpribram.cz

Dětské skupiny a rehabilitační stacionář

Vedoucí střediska:
PhDr. Mgr. Jitka Šnypsová, MBA, jitka.snypsova@centrumpribram.cz
Adresa: Bratří Čapků 277, 261 01 Příbram VII
Tel.: 318 626 114
E-mail: detskeskupiny@centrumpribram.cz

Nízkoprahové denní centrum a Noclehárna pro osoby bez přístřeší

Vedoucí střediska:
Bc. Michaela Nesvačilová, DiS., michaela.nesvacilova@centrumpribram.cz
Adresa: Čs. Armády 407, Příbram IV, 261 01
Tel.: 326 551 711
E-mail: nizkoprahovecentrum@centrumpribram.cz

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba

Pověřená vedoucí střediska, metodik:
Bc. Jana Klímová, tel. 777 058 397
Odborný zástupce služby: MUDr. Barbora Daňhová, MHA
Adresa: Oblastní nemocnice Příbram, Podbrdská 269, 261 95, Příbram V
(Areál II. – suterén budovy H)
Tel.: 773 775 889
E-mail: protialkoholnistanice@centrumpribram.cz

Kontaktní formulář