Pořízení automobilu s úpravou pro sociální služby Příbram

Projekty z Evropského sociálního fondu OPZ+

PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY:

 • Název projektu: Pavučina – záchranná síť pro ohrožené děti

  reg. č. projektu: CZ.03.02.02/00/22_017/0001450

  období realizace: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2026

  Projekt řeší potřebu podpory ohrožených dětí, dospívajících a rodin nacházejících se ve specifické situaci ohrožující běžné fungování rodiny, a to zejména formou přímé práce (komunitní programy, individuální a skupinová terapie) a posílením spolupráce a koordinace aktérů v ORP Příbram. Hlavním cílem projektu je dosažení pozitivních změn u cílové skupiny ohrožených dětí, dospívajících a rodičů, např. prostřednictvím zvyšování osobních kompetencí a dovedností, vymanění se ze zaběhnutých sociálně patologických vzorců chování či participace dětí v procesu rozhodování o vlastní situaci. Projektem podpoříme cca 200 osob.

 • Název projektu: Terénní sociální práce v Příbrami

  reg. č. projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0000536

  období realizace: 1. 10. 2023 – 30. 9. 2026

  Záměrem projektu je podpora sociálního začleňování ohrožených obyvatel Příbrami (prevence ztráty bydlení, uplatnění se na trhu práce, řešení zadluženosti aj.) a zvyšující se potřeba intervencí související mj. s rozšiřující se cílovou skupinou. Realizací projektu cílíme na zlepšení kvality a efektivity poskytovaných služeb, minimalizaci rizik spojených se způsobem života či zlepšení životní situace ohrožených osob. Projektem podpoříme cca 400 osob.

 • Název projektu: Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

reg. č. projektu: CZ.03.04.01/00/22_010/0001326

období realizace: 1. 5. 2023 – 30. 4. 2026

Účelem projektu je podpora zajištění potravinové a materiální pomoci, která bude osobám z cílových skupin projektu distribuována prostřednictvím partnerských organizací a jejich zapojených subjektů. Společně s distribucí pomoci budou podpořeným osobám poskytována doprovodná opatření s cílem přispět k dlouhodobějšímu řešení jejich nepříznivé životní situace.

 

UKONČENÉ PROJEKTY:

 • Název projektu: Dluhové poradenství jako nástroj pro řešení zadluženosti a předluženosti obyvatel Příbrami
  Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015591
 • Název projektu: Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III. Azylový dům SAS
  Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160
 • Název projektu: Nový způsob práce s dětmi ve věku 6-12 let v období rozpadu rodiny aneb Dětský průvodce světem rozvodu
  Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011456
 • Název projektu: Terénní sociální práce v Příbrami
  Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015518
 • Název projektu: Využití prvků metody Sandplay při vedení rozhovoru se seniory, Sandplay jako podpora procesů a validace (metoda komunikace) a reminiscence
  Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015263
 • Název projektu: Dětská skupina Sluníčka III. s kapacitou 23 míst
  Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016513
 • Název projektu: Dětská skupina Berušky III. s kapacitou 17 míst
  Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016512
 • Název projektu: Dětská skupina „Berušky“ II. s kapacitou 17 míst
 • Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008943
 • Název projektu: Dětská skupina „Sluníčka“ II. s kapacitou 23 míst
 • Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008944
 • Název projektu: Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram jako součást regionu při rozvíjení a zkvalitňování sociální práce a procesů ve službách
 • Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001334
 • Název projektu: Aktivizace rodin s dětmi a eliminace rizik vedoucích k sociálnímu vyloučení
 • Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003524
 • Název projektu: Sociální poradna jako podpůrný nástroj proti sociálnímu vyloučení
 • Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003523
 • Název projektu: Posílení terénní sociální práce v Příbrami
 • Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005678
 • Název projektu: Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram – Dětská skupina „Berušky“ s kapacitou 17 dětí
 • Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002177
 • Název projektu: Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram – Dětská skupina „Sluníčka“ s kapacitou 23 dětí
 • Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002176
 • Název projektu: Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami – partnerský projekt
 • Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000235

Kontaktní formulář