Projekty z Evropského sociálního fondu OP Zaměstnanost v realizaci

Evropská unie

UKONČENÉ PROJEKTY:

 • Název projektu: Dluhové poradenství jako nástroj pro řešení zadluženosti a předluženosti obyvatel Příbrami
  Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015591
 • Název projektu: Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III. Azylový dům SAS
  Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160
 • Název projektu: Nový způsob práce s dětmi ve věku 6-12 let v období rozpadu rodiny aneb Dětský průvodce světem rozvodu
  Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011456
 • Název projektu: Terénní sociální práce v Příbrami
  Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015518
 • Název projektu: Využití prvků metody Sandplay při vedení rozhovoru se seniory, Sandplay jako podpora procesů a validace (metoda komunikace) a reminiscence
  Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015263
 • Název projektu: Dětská skupina Sluníčka III. s kapacitou 23 míst
  Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016513
 • Název projektu: Dětská skupina Berušky III. s kapacitou 17 míst
  Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016512
 • Název projektu: Dětská skupina „Berušky“ II. s kapacitou 17 míst
 • Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008943
 • Název projektu: Dětská skupina „Sluníčka“ II. s kapacitou 23 míst
 • Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008944
 • Název projektu: Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram jako součást regionu při rozvíjení a zkvalitňování sociální práce a procesů ve službách
 • Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001334
 • Název projektu: Aktivizace rodin s dětmi a eliminace rizik vedoucích k sociálnímu vyloučení
 • Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003524
 • Název projektu: Sociální poradna jako podpůrný nástroj proti sociálnímu vyloučení
 • Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003523
 • Název projektu: Posílení terénní sociální práce v Příbrami
 • Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005678
 • Název projektu: Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram – Dětská skupina „Berušky“ s kapacitou 17 dětí
 • Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002177
 • Název projektu: Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram – Dětská skupina „Sluníčka“ s kapacitou 23 dětí
 • Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002176
 • Název projektu: Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami – partnerský projekt
 • Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000235

Partnerské projekty v realizaci

Kontaktní formulář