Pro koho je služba určena?

Služba je určena osobám starším 19 let:

 • s chronickým onemocněním nebo jiným zdravotním postižením
 • kombinovaným postižením 
 • tělesným postižením
 • zdravotním postižením
 • seniorům

Služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Fakultativní, volitelné služby (příklady):

 • Dohled
 • Zajištění dopravy po Příbrami
 • Pronájem kompenzačních pomůcek
 • Pedikúra
 • Masáže

Pečovatelská služba je poskytována v předem domluveném čase v domácnostech klientů našimi zkušenými pečovatelkami.

Žádost o byt v domě s pečovatelskou službu naleznete: www.pribram.eu

Bc. et Bc. Kateřina Brožíková, DiS., vedoucí PS

Kontakty

Pečovatelská služba

vedoucí střediska: Bc. et Bc. Kateřina Brožíková, DiS.
Brodská 100, 261 01 Příbram VIII
Tel.:777 758 395
E-mail: katerina.brozikova@centrumpribram.cz

Kontaktní formulář