Pro koho je služba určena?

 • Osoby s chronickým onemocněním (včetně psychického onemocnění), jejichž situace/snížená soběstačnost vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
 • Osoby se zdravotním postižením (fyzickým, mentálním, smyslovým, kombinovaným postižením), jejichž situace/snížená soběstačnost vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
 • Rodiny s dětmi – rodiny, kde se současně narodily 3 nebo více dětí nebo rodiny v situaci, kdy snížená soběstačnost rodiče/rodičů nebo dítěte/dětí z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
 • Senioři, jejichž situace/snížená soběstačnost vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Věková struktura: bez omezení věku

Poskytujeme tyto základní činnosti podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: 

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Základní sociální poradenství

Fakultativní, volitelné činnosti se poskytují klientům PS podle aktuální nabídky a Sazebníku fakultativních činností PS (příklady):

 • Dohled
 • Zajištění dopravy po Příbrami
 • Pronájem kompenzačních pomůcek
 • Pedikúra
 • Masáže

Pečovatelská služba je poskytována v předem domluveném čase v domácnostech klientů našimi zkušenými pečovatelkami.

Žádost o byt v domě s pečovatelskou službu naleznete: www.pribram.eu

Časový rozsah terénní formy služby:

(vždy na základě zjištěných a projednaných individuálních potřeb klienta)

Pondělí: 6:00 – 22:00

Úterý: 6:00 – 22:00

Středa: 6:00 – 22:00

Čtvrtek: 6:00 – 22:00

Pátek: 6:00 – 22:00

Sobota: 6:30 – 22:00

Neděle: 6:30 – 22:00 – a svátky

Bc. et Bc. Kateřina Brožíková, DiS., vedoucí PS

Kontakty

Pečovatelská služba

vedoucí střediska: Bc. et Bc. Kateřina Brožíková, DiS.
Brodská 100, 261 01 Příbram VIII
Tel.:777 758 395
E-mail: katerina.brozikova@centrumpribram.cz

Kontaktní formulář