Komu je služba určena:

Cílovou skupinou jsou ženy (jednotlivci), matky s dětmi, otcové s dětmi a rodiny s dětmi, které/kteří se ocitli/y v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Poskytované služby

  • Poskytnutí ubytování na dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
  • Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
  • Rodinám s dětmi jako fakultativní službu nabízíme Poradenství v oblasti vzdělávání dětí a doučování.

Kapacita zařízení je 57 lůžek (22 ubytovacích jednotek). V zařízení je k dispozici jeden krizový pokoj.

Služba se poskytuje za úhradu, podrobný ceník naleznete v souborech ke stažení.

Další důležité informace o službě a potřebné formuláře naleznete v souborech ke stažení.

Kontakty

Azylový dům

Vedoucí střediska: Mgr. Puškár Šimon
Na Vyhlídce 268, 261 01 Příbram IV
Tel.: 318 634 588
E-mail: azylovydum@centrumpribram.cz

Kontaktní formulář