PRO KOHO JSOU SLUŽBY URČENY

Nízkoprahové denní centrum a Noclehárna jsou ambulantní sociální služby, které nabízejí lidem bez přístřeší bezpečné zázemí k zajištění základních životních potřeb, jako je přenocování, osobní hygiena, poskytnutí stravy, teplo a odpočinek. Zároveň zde lidé bez přístřeší naleznou odbornou individuální pomoc a podporu směřující k aktivnímu řešení jejich nelehké životní situace a k sociálnímu začleňování.

 • Osoby bez přístřeší
 • Osoby v krizi
 • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • Obě služby se poskytují osobám starším 18 let
 • Služba Nízkoprahového denního centra je poskytována bezplatně, klient hradí jen symbolickou cenu za teplý nápoj a poskytnutí stravy
 • Přenocování je poskytováno za úhradu

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Nízkoprahové denní centrum:

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Pomoc při poskytnutí stravy nebo při zajištění stravy
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Noclehárna:

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí přenocování

Součástí obou služeb je základní sociální poradenství

PROVOZNÍ DOBA:

Nízkoprahového denního centra:

PO – NE od 10:00 do 17:00 hodin

Noclehárny: denně od 19:00 do 7:00 hod

CENÍK SLUŽEB:

Kompletní ceník služeb naleznete: ZDE

Kontakty

Nízkoprahové denní centrum a Noclehárna

Vedoucí střediska: Bc. Michaela Nesvačilová, DiS., michaela.nesvacilova@centrumpribram.cz
Adresa: Čs. Armády 407, Příbram IV, 261 01
Otevírací doba:

Denní centrum: denně 10:00 – 17:00 hod

Noclehárna: denně 20:00 – 8:00 hod

Tel.: 326 551 711
E-mail: nizkoprahovecentrum@centrumpribram.cz

Kontaktní formulář