PRO KOHO JSOU SLUŽBY URČENY

Nízkoprahové denní centrum a Noclehárna jsou ambulantní sociální služby, které nabízejí lidem bez přístřeší bezpečné zázemí k zajištění základních životních potřeb, jako je přenocování, osobní hygiena, poskytnutí stravy, teplo a odpočinek. Zároveň zde lidé bez přístřeší naleznou odbornou individuální pomoc a podporu směřující k aktivnímu řešení jejich nelehké životní situace a k sociálnímu začleňování.

  • Osoby bez přístřeší
  • Osoby v krizi
  • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
  • Obě služby se poskytují osobám starším 18 let

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Nízkoprahové denní centrum:

  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Pomoc při poskytnutí stravy nebo při zajištění stravy
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Noclehárna:

  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Poskytnutí přenocování

Součástí obou služeb je základní sociální poradenství, které je zdarma.

Ostatní služby se poskytují za úhradu dle platného sazebníku úhrad: ZDE

PROVOZNÍ DOBA A KAPACITA:

Nízkoprahové denní centrum:

PO – NE od 10:00 do 17:00 hodin (365 dnů v roce)

Kapacita: 20 klientů v jeden okamžik

Noclehárna:

denně od 19:00 do 7:00 hodin

Kapacita: 24 klientů

Kontakty

Nízkoprahové denní centrum a Noclehárna

Vedoucí střediska: Bc. Michaela Nesvačilová, DiS., michaela.nesvacilova@centrumpribram.cz
Adresa: Čs. Armády 407, Příbram IV, 261 01

Tel.: 326 551 711
E-mail: nizkoprahovecentrum@centrumpribram.cz

Kontaktní formulář