Služba je například určena pro:

 • Občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna jinými sociálními službami.
 • Občany seniorského věku, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů.

Služby dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách:

Ubytování a strava:

 • Ubytování v 1 nebo 2 lůžkových pokojích.
 • Celodenní stravování (výběr ze dvou jídel).
 • Dietní stravování dle individuálních potřeb.

Sociální služby:

 • Pomoc při běžné péči o vlastní osobu.
 • Pomoc a podmínky při osobní hygieně.
 • Zprostředkování a upevňování kontaktů se společenským prostředím.
 • Aktivizační a volnočasové činnosti (rukodělné dílny, zpěv, kavárna, trénink paměti, kondiční cvičení, canisterapie, bohoslužby).
 • Pomoc při obstarávání běžných záležitostí.
 • Pomoc při uplatňování práv a zájmů.

Zdravotní, ošetřovatelská a rehabilitační péče:

 • Ošetřovatelská péče je zajištěna nepřetržitě.
 • Pravidelná docházka praktického lékaře a psychiatra do zařízení.
 • Odborná fyzioterapeutická péče.

Fakultativní, doplňkové služby (příklady):

 • Doprava osobním vozem.
 • Pedikúra.
 • Masáže.
 • Nákupy pro uživatele.

V příbramském Domově seniorů najdou klienti klid, kvalitní péči a možnost odpočinku, například i v prostorách venkovní zahrady.

Kapacita zařízení je 58 lůžek.

Kontakty

Domov seniorů

Vedoucí střediska: Mgr. Lenka Procházková
K Dolu Marie 154, 261 01 Příbram VI
Tel.: 318 660 288
E-mail: domovsenioru@centrumpribram.cz

Kontaktní formulář