Domov seniorů (dále DS) je určen pro:

  • Seniory
  • Osoby se zdravotním postižením

Věková struktura 60 let a výše.

Služba se poskytuje osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc nelze zajistit v jejich přirozeném prostředí prostřednictvím pečující osoby, terénních a ambulantních služeb příp. jinými zdroji. Zároveň zdravotní stav těchto osob nevylučuje poskytnutí pobytové služby v DS.

Zohledňujeme, zda má zájemce o službu bydliště nebo vazbu na lokalitu, kde je služba poskytována, v maximální možné míře tak respektujeme zachování vazby uživatele na jeho původní domov a blízké osoby.

Jaké služby poskytujeme:

  • Ubytování v 1 nebo 2 lůžkových pokojích.
  • Celodenní stravování (výběr ze dvou jídel), dietní stravování dle doporučení lékaře
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Aktivizační činnosti (např. rukodělné dílny, zpěv, kavárna, trénink paměti, kondiční cvičení, canisterapie, bohoslužby)
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba se poskytuje za úhradu dle platného Sazebníku úhrad Domova seniorů

Uživatelé DS mají také možnost využívat fakultativní činnosti dle aktuální nabídky a platného Sazebníku úhrad fakultativních činností Domova seniorů.

Nedílnou součástí služby je také bezplatné základní sociální poradenství – tj. poskytnutí potřebných informací přispívající k řešení nepříznivé sociální situace každému, kdo se na službu obrátí.

V DS je uživatelům na základě indikace lékařem rovněž poskytována ošetřovatelská a rehabilitační péče Tato zdravotní služba se poskytuje prostřednictvím zaměstnanců zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání a je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 

Služba DS se poskytuje nepřetržitě celodenně/celoročně na pracovištích:

Budova A -D na adrese K Dolu Marie 154, Příbram VI – Březové Hory

Budova E na adrese Žežická 527, Příbram VII

V obou objektech mohou klienti využívat venkovní zahradu.   

Kapacita zařízení je 78 lůžek

Podrobnější informace najdete níže v souborech ke stažení.

 

Kontakty

Domov seniorů

Vedoucí střediska: Mgr. Lenka Procházková
K Dolu Marie 154, 261 01 Příbram VI
Tel.: 318 660 288
E-mail: domovsenioru@centrumpribram.cz

Kontaktní formulář