Posláním Sociální poradny je poskytovat občanům, kteří se na službu obrátí, bezplatné, důvěrné a nestranné odborné sociální poradenství směřující k řešení nepříznivé životní situace jednotlivců a rodin, kterou sami aktuálně nedokáží bez pomoci překonat.

Tým pracovníků Sociální poradny je složen z odborníků se specializací v oblasti sociální práce, práva, dluhové problematiky a psychologie.

Služba je určena osobám bez omezení věku, které aktuálně potřebují pomoc v řešení především těchto okruhů problémů:

  • Hmotná nouze, snížená finanční gramotnost, zadluženost, probíhající, či hrozící exekuce
  • Nestabilní či nejisté bydlení nebo jeho absence
  • Potíže v uplatnění se na trhu práce (znevýhodnění, dlouhodobá nezaměstnanost, existence dalších bariér)
  • Výchovné problémy v rodině, příp. delikventní chování dětí/mladistvých
  • Vztahové problémy v rodině nebo v občanském životě včetně potřeby podpory psychické stabilizace při zvládání složité životní situace v důsledku např. úmrtí v rodině, rozvodu, případně některého z výše uvedených problémů nebo jejich kumulaci
  • Nedostatek vlastních zdrojů, orientace a povědomí k ochraně svých práv a oprávněných zájmů

Sociální poradna poskytuje tyto základní činnosti podle zákona o sociálních službách (§37, odst. 3, zák. č 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

b) sociálně terapeutické činnosti

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Sociální poradna zajišťuje rovněž základní sociální poradenství všem osobám, které se na službu obrátí , tj. podáme potřebné informace přispívající k řešení aktuální nepříznivé sociální situace.

Veškeré služby poskytujeme bezplatně. Více informací o službě (veřejný závazek, pravidla služby aj.) naleznete níže v souborech ke stažení.

PROVOZNÍ DOBA SOCIÁLNÍ PORADNY

Pondělí
10:00 – 17:00
Odborné sociální poradenství
 
10:00 – 15:00
Psychologické služby
Úterý
08:00 – 15:00
Odborné sociální poradenství
Středa
08:00 – 17:00
Odborné sociální poradenství
Čtvrtek
08:00 – 15:00
Odborné sociální poradenství
 
10:00 – 15:00
Psychologické služby
Pátek
09:00 – 14:00
Odborné sociální poradenství

Kontakty

Sociální poradna

Vedoucí střediska: Mgr. Jana Benová
Náměstí T.G.M. 1, Příbram I, Budova bývalého soudu – přízemí vpravo
Tel.: 318 498 281, 778 751 174
E-mail: poradna@centrumpribram.cz

Kontaktní formulář