Cíle sociální poradny:

1) Službu poskytovat na odborné úrovni tak, aby klienti v nepříznivé životní situaci, nebo kteří jsou jí ohroženi, získali:

 • dostatek informací v oblasti jejich práv a povinností, dostupných služeb a dalších informací týkajících se řešení jejich situace;
 • orientaci v možnostech řešení své situace tak, aby se mohli rozhodnout pro vhodné řešení;
 • motivaci a podporu v rozvoji dovedností pro samostatné řešení své situace;

2) Dosažení alespoň relativní stabilizace a harmonizace duševního stavu klientů v rámci psychologického poradenství.

3) Zabezpečovat činnosti pro danou službu vycházející ze Strategického plánu sociálního začleňování města Příbram, zaměřené na podporu kompetencí cílové skupiny osob – být podpůrným nástrojem proti sociálnímu vyloučení.

Pro koho je služba určena:

 • Oběti domácího násilí
 • Oběti trestné činnosti
 • Osoby bez přístřeší
 • Osoby v krizi
 • Rodiny s dítětem/dětmi
 • Etnické menšiny

Mezi zásady poskytování služby patří:

 • Bezpečné prostředí
 • Respekt k individualitě a volbě klienta
 • Anonymita a mlčenlivost
 • Rovný přístup
 • Podpora samostatnosti
 • Profesionalita
 • Týmová spolupráce a provázanost s dalšími službami

Poskytované služby:

 • Zprostředkování vhodné návazné sociální či jiné služby
 • Poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva – nápomoc při kontaktech s úřady a jinými institucemi.
 • Dluhové poradenství včetně zpracování návrhů na povolení oddlužení, informace o exekučních a insolvenčních řízeních, finanční a dluhová gramotnost.
 • Psychologické poradenství – podpora a pomoc při překonávání náročných životních situací.
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Služby sociální poradny mohou být poskytovány anonymně a jsou bezplatné.

PROVOZNÍ DOBA SOCIÁLNÍ PORADNY

Pondělí
10:00 – 17:00
Odborné sociální poradenství
 
10:00 – 15:00
Psychologické služby
Úterý
08:00 – 15:00
Odborné sociální poradenství
Středa
08:00 – 17:00
Odborné sociální poradenství
Čtvrtek
08:00 – 15:00
Odborné sociální poradenství
 
10:00 – 15:00
Psychologické služby
Pátek
09:00 – 14:00
Odborné sociální poradenství

Kontakty

Sociální poradna

Vedoucí střediska: Mgr. Jana Benová
Náměstí T.G.M. 1, Příbram I, Budova bývalého soudu – přízemí vpravo
Tel.: 318 498 281, 778 751 174
E-mail: poradna@centrumpribram.cz

Koordinátor pro oblast školství: Jaroslav Patera, DiS.
Husova 257, Příbram VI – Březové Hory, 261 01
Tel: 778 531 244
E-mail: jaroslav.patera@centrumpribram.cz

Kontaktní formulář